تبلیغات
مطالب جذاب و خواندنی - سخنان زیبای وینستون چرچیل
دوشنبه 27 مرداد 1393

سخنان زیبای وینستون چرچیل

   نوشته شده توسط: MBN    نوع مطلب :سخنان زیبا ،

وینستون چرچیل, سخنان زیبا و آموزنده

 

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمی زند. وینستون چرچیل

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

من آدم خوشبینی هستم؛ فكر نمی كنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

درستكاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یك شكل رخ نمی‌دهد.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.  وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

شهامت چیزی است كه باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم كه انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

مهمترین كار ما این نیست كه ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. كار ما این است كه به آنچه آشكارا در پیش رو داریم، بپردازیم.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند كه همگی بطور یكسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تكه نانی كه می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از این كه به من بیاموزند.  وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

قرنهای تاریك باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز بركت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یك روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

حقیقت، انكارناپذیر است. بدخواهی ممكن است به آن حمله كند. ممكن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

موفقیت، توانایی رفتن از شكستی به شكست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

از مخالفت نهراسید؛ بادبادك تنها زمانی می تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

ماجراجو و خطرناك باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زیرا این صفت تكیه گاه صفت های دیگر است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان كامیاب، شرایط و نظم را جستجو می كنند و آن را می آفرینند. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

امپراتورهای آینده، امپراتورهای فكر و اندیشه اند.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

تا هنگامی كه پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم كه روح و معنی هستیم نه جسم و جانور. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

آیین دموكراسی بدترین شكل حكومت است. با وجود این از تمام آیین هایی كه تاكنون آزمایش شده بهتر است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تكامل، یعنی دگرگونی های بسیار. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦برچسب ها: جملات زیبا ، سخنان زیبا ، جملات آموزنده ، سخنان چرچیل ، جملات چرچیل ،

Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 04:53 ق.ظ

Thank you! Excellent stuff!
canada discount drugs cialis cialis cost cialis generico online venta cialis en espaa cialis tadalafil online miglior cialis generico cialis professional yohimbe cialis lowest price purchase once a day cialis cialis official site
Generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:06 ب.ظ

You suggested that perfectly!
cialis daily reviews cialis patentablauf in deutschland cialis pills price each the best site cialis tablets click here take cialis cialis vs viagra cialis usa cost cialis price in bangalore cialis ahumada cialis 5 effetti collaterali
http://wonmatoc.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:11 ب.ظ

You said it adequately..
we use it 50 mg cialis dose cialis name brand cheap cialis generico postepay cialis generico milano compare prices cialis uk american pharmacy cialis canada discount drugs cialis 200 cialis coupon generic cialis cialis super kamagra
tadalafil usa
جمعه 31 خرداد 1398 04:26 ق.ظ

You expressed it wonderfully!
link for you cialis price low dose cialis blood pressure buy cialis sample pack venta cialis en espaa acheter du cialis a geneve cialis venta a domicilio cialis 10mg prix pharmaci click here take cialis achat cialis en europe no prescription cialis cheap
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:06 ق.ظ

Regards! Loads of information.

cialis generico postepay cost of cialis per pill we use it 50 mg cialis dose cialis generic availability acquisto online cialis does cialis cause gout brand cialis generic cialis tadalafil online prescription doctor cialis pastillas cialis y alcoho
http://yganac.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:24 ب.ظ

This is nicely expressed! .
generic cialis levitra calis order cialis from india we recommend cialis info cialis sans ordonnance viagra or cialis import cialis generic cialis pill online viagra or cialis cialis dosage
http://egagith.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:08 ق.ظ

You actually explained that effectively.
cialis prezzo di mercato cialis purchasing wow look it cialis mexico cialis uk free generic cialis cialis for sale i recommend cialis generico comprar cialis navarr the best choice cialis woman look here cialis order on line
generic cialis without prescription
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:20 ق.ظ

Reliable advice. Appreciate it!
cialis price thailand if a woman takes a mans cialis we use it cialis online store generic cialis pill online cialis authentique suisse cialis para que sirve cialis flussig tadalafil generic cialis at the pharmacy cialis tablets for sale
http://scaneger.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:38 ق.ظ

Fantastic write ups. Cheers!
canadian discount cialis cialis dose 30mg prix cialis once a da cialis generic availability cialis 5 mg import cialis tadalafil 20mg cialis purchasing 5 mg cialis coupon printable cialis diario compra
buy cialis los angeles
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:41 ب.ظ

Good info, Regards!
cialis generico postepay tadalafil 20mg tarif cialis france cialis with 2 days delivery click here to buy cialis brand cialis generic cialis daily new zealand cialis efficacit cialis daily cialis cuantos mg hay
http://osinled.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 05:43 ب.ظ

You explained that superbly!
the best choice cialis woman buy original cialis generic cialis at the pharmacy compare prices cialis uk generic cialis in vietnam buying cialis overnight cialis price in bangalore cialis price thailand cialis prezzo in linea basso cialis lowest price
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 03:09 ق.ظ

Thanks. Lots of postings!

cialis sans ordonnance cialis rezeptfrei cialis vs viagra we choice free trial of cialis price cialis best cialis therapie the best choice cialis woman cialis pills preis cialis 20mg schweiz india cialis 100mg cost
the best choice cialis woman
جمعه 24 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis 5 mg where cheapest cialis cialis online napol cialis pills in singapore cialis pills in singapore 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis lilly tadalafi cialis 5 effetti collaterali cialis generico cialis canada
cialis 50 mg soft tab
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:42 ب.ظ

Thanks a lot. Great information!
cialis great britain cialis e hiv cialis venta a domicilio cheap cialis cialis usa cost cialis 20 mg cost cialis sans ordonnance low dose cialis blood pressure il cialis quanto costa callus
http://ravepuss.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:19 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate it!
generic cialis with dapoxetine generic cialis soft gels cialis sicuro in linea cialis 100mg suppliers cialis online napol venta de cialis canada what is cialis generic cialis review uk we like it cialis soft gel safe site to buy cialis online
cialis 5 mg cost walmart
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:11 ب.ظ

Thanks. Plenty of info!

cialis 20mg prix en pharmacie rezeptfrei cialis apotheke recommended site cialis kanada buy generic cialis cialis italia gratis overnight cialis tadalafil cost of cialis cvs generic low dose cialis cialis side effects dangers cialis in sconto
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:50 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis generisches kanada cialis coupons printable online prescriptions cialis the best choice cialis woman comprar cialis 10 espa241a cialis 5 mg buy cialis 100 mg 30 tablet cialis prices in england legalidad de comprar cialis cialis online napol
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:56 ق.ظ

Thanks! Quite a lot of knowledge.

non 5 mg cialis generici buy cialis online nz cialis super kamagra acquistare cialis internet cialis for sale south africa cialis rezeptfrei sterreich side effects for cialis cialis usa cost no prescription cialis cheap cialis savings card
viagra pill price cvs
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:30 ق.ظ

What's up it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this web site is really fastidious and the users are in fact sharing pleasant thoughts.
viagra coupon walmart
شنبه 18 خرداد 1398 11:55 ق.ظ

I blog quite often and I truly thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 05:37 ق.ظ

You actually reported this superbly!
click now buy cialis brand buy cialis online nz cialis sicuro in linea cialis australian price canadian cialis cialis generico online prescriptions cialis legalidad de comprar cialis cialis 5mg cialis 30 day trial coupon
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:03 ب.ظ

You made your stand very effectively!.
canadian pharmacies stendra global pharmacy canada canadian pharmacy meds Canadian Pharmacy USA canadian medications online canadian online pharmacies legitimate canadian medications most reliable canadian online pharmacies canada online pharmacies reviews Canadian Pharmacy USA
http://ukcanadianpharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 07:28 ق.ظ

Great tips. Cheers!
canadian online pharmacies reviews canada drug pharmacy canada medication canadian medications pharmacy trust pharmacy canadian how safe are canadian online pharmacies reputable canadian prescriptions online northwest pharmacies pharmacy Canadian Pharmacy USA
buy cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Wow loads of awesome tips!
cialis online nederland cialis prices cialis en 24 hora enter site 20 mg cialis cost wow cialis 20 cialis cipla best buy cialis generique enter site very cheap cialis cialis 20mg preis cf when can i take another cialis
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:54 ق.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff.
cialis generika cialis 20 mg cut in half prix de cialis generic cialis 20mg uk click here to buy cialis cialis daily reviews cialis for sale online prescriptions cialis cialis name brand cheap cialis pills price each
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:48 ب.ظ

You mentioned that exceptionally well!
sublingual cialis online cialis sale online precios de cialis generico cialis dose 30mg acquisto online cialis only best offers 100mg cialis cialis for sale south africa cialis 5 mg para diabeticos calis fast cialis online
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:41 ق.ظ

Reliable stuff. Thank you!
cialis generico milano miglior cialis generico we recommend cheapest cialis click now cialis from canada buy cheap cialis in uk prix cialis once a da click now buy cialis brand cialis dosage recommendations look here cialis order on line cialis 50 mg soft tab
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis super acti cost of cialis per pill cialis online holland how does cialis work cialis 30 day trial coupon tadalafil 10 mg achat cialis en europe buy cialis cheap 10 mg only best offers cialis use fast cialis online
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:15 ق.ظ

You explained it perfectly.
cialis arginine interactio cialis 5 mg effetti collateral cialis coupons look here cialis order on line generic cialis pro cialis with 2 days delivery cialis 5 mg para diabeticos where to buy cialis in ontario calis cialis rckenschmerzen
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 05:09 ب.ظ

You actually explained it very well.
cialis per paypa prezzo cialis a buon mercato cialis lowest price if a woman takes a mans cialis cialis daily cheap cialis cialis kamagra levitra rx cialis para comprar cialis online napol cialis kaufen bankberweisung
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30