تبلیغات
مطالب جذاب و خواندنی - سخنان زیبای وینستون چرچیل
دوشنبه 27 مرداد 1393

سخنان زیبای وینستون چرچیل

   نوشته شده توسط: MBN    نوع مطلب :سخنان زیبا ،

وینستون چرچیل, سخنان زیبا و آموزنده

 

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمی زند. وینستون چرچیل

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

من آدم خوشبینی هستم؛ فكر نمی كنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

درستكاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یك شكل رخ نمی‌دهد.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.  وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

شهامت چیزی است كه باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم كه انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

مهمترین كار ما این نیست كه ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. كار ما این است كه به آنچه آشكارا در پیش رو داریم، بپردازیم.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند كه همگی بطور یكسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تكه نانی كه می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از این كه به من بیاموزند.  وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

قرنهای تاریك باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز بركت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یك روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

حقیقت، انكارناپذیر است. بدخواهی ممكن است به آن حمله كند. ممكن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

موفقیت، توانایی رفتن از شكستی به شكست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

از مخالفت نهراسید؛ بادبادك تنها زمانی می تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

ماجراجو و خطرناك باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زیرا این صفت تكیه گاه صفت های دیگر است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان كامیاب، شرایط و نظم را جستجو می كنند و آن را می آفرینند. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

امپراتورهای آینده، امپراتورهای فكر و اندیشه اند.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

تا هنگامی كه پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم كه روح و معنی هستیم نه جسم و جانور. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

آیین دموكراسی بدترین شكل حكومت است. با وجود این از تمام آیین هایی كه تاكنون آزمایش شده بهتر است.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند.وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تكامل، یعنی دگرگونی های بسیار. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦

 

عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد. وینستون چرچیل

 

♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان وینستون چرچیل ♦♦♦♦♦♦♦♦برچسب ها: جملات زیبا ، سخنان زیبا ، جملات آموزنده ، سخنان چرچیل ، جملات چرچیل ،

viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:50 ب.ظ

Thanks, Lots of advice.

cialis prezzo al pubblico cialis 10mg prix pharmaci price cialis per pill we choice free trial of cialis generic cialis soft gels canadian drugs generic cialis cialis coupons printable cialis en 24 hora buy cialis low dose cialis blood pressure
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:31 ب.ظ

Many thanks. Excellent information!
non 5 mg cialis generici generic cialis with dapoxetine cialis tablets australia cialis usa cost cialis free trial cialis efficacit canadian discount cialis cialis 200 dollar savings card cialis sans ordonnance cialis kamagra levitra
canadian medications by mail
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:24 ق.ظ

Regards, Lots of data.

drugs for sale in uk canadian pharmaceuticals stocks canada pharmacies account Canadian Pharmacy USA canada online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals companies canada pharmacies account canada medication pharmacy canadian pharmacy no prescription canada online pharmacies medication
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:24 ق.ظ

You actually revealed that fantastically!
viagra pharmacy viagra cheap viagra buy viagra from usa getting viagra uk prescription viagra uk sildenafil viagra buy viagra cheapest price rx sildenafil where can i buy cheap viagra online want to buy viagra buying cheap viagra online
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:53 ق.ظ

Fantastic data. With thanks.
acheter du cialis a geneve cialis patentablauf in deutschland tadalafil 5mg cialis 5 mg para diabeticos brand cialis generic cialis online nederland canadian drugs generic cialis when will generic cialis be available cialis y deporte side effects of cialis
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:55 ق.ظ

Amazing stuff, Thanks a lot.
can i buy viagra online online viagra usa buy tadalafil online buy viagra online canada no prescription viagra no prescription cheapest viagra online buy viagra online canada cheap viagra online uk i want to buy viagra online generic viagra pharmacy
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:37 ب.ظ

Thanks, Helpful stuff.
viagra vs cialis cialis free trial american pharmacy cialis look here cialis cheap canada cialis arginine interactio price cialis best are there generic cialis cialis generico in farmacia cialis for sale south africa cialis bula
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:21 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5mg billiger tadalafil 20 mg cialis pas cher paris cialis savings card cilas purchase once a day cialis cialis official site brand cialis generic cialis for sale in europa
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:27 ب.ظ

You made your point!
precios de cialis generico viagra cialis levitra enter site natural cialis compare prices cialis uk cialis for sale estudios de cialis genricos brand cialis generic cialis bula cialis e hiv cialis generico en mexico
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:42 ب.ظ

Amazing posts. Kudos!
buy viagra no prescription online online pharmacy order viagra no prescription cheap viagra uk online uk viagra online viagra in pharmacy buy viagra europe generic viagra uk buy viagra soft online buy viagra tesco
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:21 ق.ظ

Wow all kinds of useful data!
cialis generico cialis venta a domicilio overnight cialis tadalafil where cheapest cialis cialis ahumada cialis qualitat get cheap cialis where to buy cialis in ontario acheter cialis kamagra cialis sicuro in linea
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 07:45 ق.ظ

With thanks, I enjoy this!
cialis patentablauf in deutschland cialis cipla best buy prices for cialis 50mg sialis can i take cialis and ecstasy cialis efficacit where cheapest cialis we recommend cheapest cialis tadalafil tablets cialis 100mg suppliers
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:28 ب.ظ

You revealed this adequately!
cialis prices in england cialis 20 mg cut in half only best offers 100mg cialis how much does a cialis cost free cialis cialis super kamagra cialis tablets australia buy cheap cialis in uk cialis 20mg prix en pharmacie ou acheter du cialis pas cher
Why is my Achilles tendon burning?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:55 ق.ظ
Hi there Dear, are you in fact visiting this web
page daily, if so after that you will definitely obtain good knowledge.
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 06:43 ق.ظ
Hello there! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely happy I came across it
and I'll be book-marking it and checking back frequently!
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 10:34 ب.ظ
Wow, marvelous blog structure! How long have you been running a blog for?
you make blogging glance easy. The entire look of your
website is wonderful, let alone the content material!
کیمیا فکر بزرگ
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 05:12 ب.ظ
مرسی از مطلب جالبتون
موفق باشید
کیمیا فکر بزرگ
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 05:10 ب.ظ
مرسی از مطلب جالبتون
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر